top of page

DANH SÁCH TÀI NGUYÊN

Vui lòng xem thêm:

GHI CHÚ: Các chương trình do chính phủ điều hành được liệt kê đầu tiên và in nghiêng.

Đường dây trợ giúp và giới thiệu các tổ chức xã hội

 

Chương trình / Hỗ trợ chung

 

Trẻ em và gia đình

 • Georgia Department of Early Care and Learning: 1-877-255-4254qualityrated.org (giới thiệu về chăm sóc trẻ em)

 • Georgia Division of Family and Children Services: (678) 518-5600dfcs.georgia.gov (nhận con nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng, lạm dụng trẻ em, trợ cấp y tế  Medicaid/ SNAP/TANF)

 • Peachcare for Kids (xem phần Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe) 

 • Home of Hope, (678) 546-8770homeofhopegcs.org (nơi trú ẩn)

 • Ninth District Opportunity (xem Chương Trình/ Hỗ Trợ Chung)

 • Ser Familia: (678) 363-3079serfamilia.org (dành cho người châu Mỹ La-tinh)

Phát triển thương mại / doanh nghiệp nhỏ

Khuyết tật

 • Georgia Crisis & Access Line: 1-800-715-4225dbhdd.georgia.gov (24 giờ/7 ngày)

 • Georgia Department of Behavioral Health and Developmental Disabilities, Region 3 Field: (404) 244.5050, dbhdd.georgia.gov/region-3-field-office (bao gồm việc tiếp nhận và đánh giá việc mất khả năng phát triển)

 • Office of Disability Services Ombudsman: (404) 656-4261 or 1-866-424-7577dso.georgia.gov

 • Creative Enterprises: (770) 962-3908creativeenterprises.org

 • Friends of Disabled Adults and Children, (770) 491-9014fodac.org

Thảm họa (đối với trường hợp khẩn cấp sắp xảy ra, hãy gọi 911)

 

Bạo lực gia đình / Tấn công tình dục & Lạm dụng / Buôn bán người trái phép

 • Georgia Cares Hotline: 1-844-8GA-DMST, gacares.org (Khai thác và buôn bán tình dục trẻ em, 24 giờ/7 ngày)

 • Atlanta Legal Aid, Gwinnett Family Violence Project (Xem về Pháp lý)

 • Caminar Latino: (404) 413.6348, or if need immediate help, 1-800-334-2836caminarlatino.org (dành cho người Châu Mỹ La-tinh)

 • Center for Pan Asian Community Services, Crisis Line: (678) 824-6189cpacs.org (24 giờ/7 ngày)

 • Home of Hope (Xem phần “Trẻ em và Gia đình”)

 • Mosaic Georgia, Crisis Line: 1-866-900-6019mosaicgeorgia.org (24 giờ/7 ngày)

 • National Human Trafficking Hotline: 1-88-373-7888, or text 233733, humantraffickinghotline.org

 • Noor Family Services: (470) 589-775, noorfamilyservices.org (dành cho người nhập cư/tỵ nạn)

 • Out of Darkness Hotline: (404) 941-6024, outofdarkness.org (Buôn người, 24 giờ/7 ngày)

 • Partnership Against Domestic Violence Crisis Line: (404) 873-1766padv.org (24 giờ/7 ngày)

 • Rainbow Village (xem Chương Trình/ Hỗ Trợ Chung)

 • Raksha: 1-866-725-7423raksha.org (Dành cho người vùng Nam Á)

 • Street Grace: 1-888-373-7888streetgrace.org (Lạm dụng và khai thác tình dục trẻ em)

 • Women’s Resource Center to End Domestic Violence: (404) 688-9436wrcdv.org

Thức ăn và dinh dưỡng

 • USDA National Hunger Hotline: 1-866-3-HUNGRY, or 1-877-8-HAMBRE (Tiếng Tây Ban Nha), hungerfreeamerica.org

 • Norcross Cooperative Ministry (xem Chương Trình/ Hỗ Trợ Chung)

Việc làm

​​

Chăm sóc sức khỏe (đối với trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 911)

Người Vô Gia Cư

 • Rainbow Village (xem Chương Trình/ Hỗ Trợ Chung)

Nhà ở và các vấn đề liên quan đến nhà ở

Pháp lý

Sức khỏe Tâm thần và Lạm dụng Chất gây nghiện (bao gồm Trợ giúp Khủng hoảng)

 • Georgia Crisis & Access Line: 1-800-715-4225dbhdd.georgia.gov (24 giờ/7 ngày)

 • Georgia Department of Behavioral Health and Developmental Disabilities, Region 3 Field: (404) 244.5050, dbhdd.georgia.gov/region-3-field-office

 • National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-8255, or 1-888-628-9454 (Tiếng Tây Ban Nha)

 • Crisis Text Line: text HOME to 741741

 • The Trevor Project: 1-866-488-7386, or text START to 678678 (dành cho cộng đồng trẻ thế giới thứ ba)

 

Dành cho cộng đồng Đa Văn Hóa / Di Dân và Tị nạn

 • Asian Americans Advancing Justice-Atlanta: (404) 585-8446advancingjustice-atlanta.org

 • Asian American Resource Center: (770) 270-0663aarc-atlanta.org (ESL/civics)

 • Atlanta Legal Aid, Hispanic Outreach Law Project (xem về pháp lý)

 • Catholic Charities Atlanta, Immigration Legal Services (xem về pháp lý

 • Center for Pan Asian Community Services: (770) 936-0969cpacs.org

 • Good Shepherd Services: (770) 455-9379goodshepherdatl.org (Dành cho cộng đồng di dân và tị nạn)

 • Latin American Association, Norcross Outreach Center: (678) 205-1018thelaa.org

 • New American Pathways: (404) 299-6217newamericanpathways.org (dành cho cộng đồng tị nạn)

 • Noor Family Services: (470) 589-775, noorfamilyservices.org (dành cho cộng đồng di dân, tị nạn)

 • Raksha: 1-866-725-7423raksha.org (dành cho cộng đồng người Nam Á)

 • Tapestri: (404) 299-2185tapestri.org (dành cho cộng đồng tị nạn)

 

Cộng đồng người cao niên

 

Giao thông vận tải

 

Cựu chiến binh

 

Hoạt động tình nguyện trong cộng đồng

(xem thêm các tổ chức trong Danh sách các tổ chức xã hội)

 

(8/12/19)

bottom of page