top of page
Foto de Marvin Lim
Marvin Lim

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NĂM 2021-2022

 

  • PHÁP LUẬT CHO HD 98: Đã giới thiệu 112 dự luật / nghị quyết và thu được các phiên điều trần về 15 dự luật / nghị quyết trong số đó. Các dự luật đề cập đến các chủ đề như: đua xe đường phố; thực thi pháp luật có văn hóa; nhà ở an toàn và giá cả phải chăng (bao gồm chuyển hướng trục xuất / tịch thu nhà); phân vùng và thực thi quy tắc; chất lượng không khí trong nhà; và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

  • ĐỊA PHƯƠNG: Đã tổ chức thành công và lên tiếng phản đối trạm xăng được đề xuất (JCB), có được các gờ giảm tốc cho cộng đồng (Country Downs) và mua lại quỹ ARP của liên bang cho băng thông rộng và nước cho HD 98.

Marvin Lim: Quận 98 cho Hạ viện Georgia

bottom of page