Foto de Marvin Lim

Marvin Lim: Quận 99 cho Hạ viện Georgia

Marvin Lim: Distrito 99 de la Cámara de Representantes (Norcross-Lilburn-Tucker)

Lưu ý: HD 99 sẽ là HD 98 bắt đầu từ năm 2023. Nó sẽ xuất hiện dưới dạng HD 98 trên lá phiếu năm 2022.

NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT CỦA NĂM 2021-2022

 

  • PHÁP LUẬT CHO HD 99: Đã giới thiệu 112 dự luật / nghị quyết và thu được các phiên điều trần về 15 dự luật / nghị quyết trong số đó. Các dự luật đề cập đến các chủ đề như: đua xe đường phố; thực thi pháp luật có văn hóa; nhà ở an toàn và giá cả phải chăng (bao gồm chuyển hướng trục xuất / tịch thu nhà); phân vùng và thực thi quy tắc; chất lượng không khí trong nhà; và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

  • ĐỊA PHƯƠNG: Đã tổ chức thành công và lên tiếng phản đối trạm xăng được đề xuất (JCB), có được các gờ giảm tốc cho cộng đồng (Country Downs) và mua lại quỹ ARP của liên bang cho băng thông rộng và nước cho HD 99.